خانه / مدیریت دبیرستان

مدیریت دبیرستان

جناب آقای بهزاد صعودی

  • متولد سال ۱۳۲۵ در شهرستان ماکو استان آذربایجان

  • تحصیلات ابتدایی و دوره اول متوسطه را در شهرستان ماکو گذرانده و فارغ التحصیل دانشسرای ارومیه می باشد.

  • سال ۱۳۴۱ به استخدام آموزش و پروش درآمده و مدرک دیپلم را به صورت متفرقه از شهرستان خوی دریافت کرده است.

  • پنج سال اول خدمت در بخش سیه چشمه سپری شده سپس دبیر هندسه دوره اول و شیمی دهم دبیرستان ماکو بوده اند.

  • پس از انتقال به تهران در سال ۱۳۴۸ در رشته شیمی دانشگاه ملی (شهید بهشتی فعلی)  و در سال ۱۳۴۹ در رشته زیست شناسی دانشگاه تهران و تربیت آموزشی دانشسرای عالی تهران قبول شده اند اما در رشته زیست شناسی دانشگاه تهران به تحصیل پرداخته اند.

  • وی دبیر جانورشناسی دبیرستان دارالفنون بوده و چهار سال در دانشگاه دامپزشکی تهران برای ورودی های سال اول بیوشیمی و ژنتیک سلولی تدریس کرده است.

  • چندین دوره رئیس حوزه امتحانات نهائی و همچنین چندین دوره طراح سوالات نهایی کشوری و خارج از کشور بوده است.

  • در سال ۱۳۷۳ بازنشسته شده و درسال ۱۳۸۹ بر حسب شرایط سنی از تدریس کناره گیری کرده است.

  • در طول سنوات خدمت حداقل ۴۰ نوبت تشویق از طرف وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل و رئیس آموزش و پرورش صورت گرفته است که به همین سبب با ۲۵ سال سابقه تدریس توانسته حکم بالاترین گروه آموزشی که گروه ۱۲ بوده را کسب کند.

  • مؤلف کتاب چگونگی اجرای آزمایشگاه زیست شناسی برای گروه های ممتاز آموزش و پرورش نیز بوده است.