خانه / مدیریت مجتمع

مدیریت مجتمع

جناب آقای داوود ماجد

  •  متولد سال ۱۳۳۴

  • لیسانس ریاضیات کاربردی

  • استخدام رسمی آموزش و پرورش در سال ۱۳۵۳

  • سالها تدریس ریاضی در مناطق مختلف تهران در مقطع دبیرستان و کلاسهای آموزشی ضمن خدمت دبیران در مناطق مختلف تهران

  • مسئول گروه ریاضی منطقه دوازده آموزش و پرورش تهران و طراح سوالات ریاضی در مقاطع مختلف

  • موسس دبیرستان رجا در سال ۱۳۶۹ که بعد ها به مجتمع آموزشی رجا تبدیل شد و اینک مدیریت مجتمع بر عهده اینجانب می باشد.

  • مؤلف پنج جلد کتاب ریاضی تکمیلی برای استفاده مقطع دبیرستان