خانه / کادر اجرایی دبستان

کادر اجرایی دبستان

مدیریت

 جناب آقای داوود ماجد :

مدیریت مجتمع و دبستان

معاونت انضباطی

جناب آقای حامد جنابی :

 • فوق لیسانس بیومکانیک

 • ۷ سال سابقه تدریس علوم ورزشی

 • ۶سال سابقه معاونت دبستان

 • چاپ مقاله ISI در سال ۱۳۹۵

 • مربی و داور درجه یک بین المللی سازمان جهانی کاراته

 • سابقه کار در مدارس دانش ، مهرهشتم ، رجا و…

معاونت آموزشی

سرکار خانم خجسته :

 • کارمند رسمی آموزشی و پرورش منطقه ۱۲

 • سابقه همکاری در دبستان جهادگران ، دانشگاه تربیت مدرس

 • سابقه تدریس در مقطع دبستان

 • معلم نمونه سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۹۵

 • برنده جایزه بهترین الگوهای روش تدریس کتاب فارسی اول دبستان

 • مولف کتاب های : آسان تدریس کنیم ، دیکته شب اولی ها ، پیک شادی ، کتاب علوم و…

 • طراحی فلش کارت های کتاب بخوانیم اول دبستان