خانه / درباره ما

درباره ما

سخنی با دانش آموز

دانش آموز عزیز:

 • اینک که در پرتو هدایت الهی، حمایت اولیاء گرامی و تلاش ارزشمند خود، به مرحله نوینی از مسیر پرفراز و نشیب علم اندوزی و رشد فرهنگی گام نهاده اید،لازم می دانیم پس از تبریک و آرزوی موفقیت های روز افزون،نکات زیر را یاد آور شویم:

 • هر آنچه از خیر و برکت بدست می آید از لطف و عنایت پروردگار است. در پاسخ این محبت بی دریغ سپاسگزاری از خداوند نخستین وظیفه است.و پس از آن، تلاش در کسب رضایت خداوند، یعنی : (خوب تر شدن) و (خدمت به دیگران)

 • احترام و محبت به دیگران کیلد فتح قلب ها، شرط ضروری در روابط اجتماعی است: که از نتایج درخشان آن آرامش و آسودگی خاطر انسان می باشد.(پیروزی های آینده) به (تحمل سختی های امروز) وابسته است.

 • برای هدف های برتر، باید کمر همت را محکم تر بست.سر سبزی مزرعه فردا در گرو بذری است که اینک باید کاشت.

جسم : روان و روح است.

√جسم: سلامتی می خواهد                                  √روان: نشاط می خواهد                              √روح:تعالی می خواهد.

سلامتی جسم در «تغذیه مناسب» است :نشاط روان در «ورزش و بازی» است و تعالی روح در «عبادت و بندگی»

 • با برنامه ریزی سنجیده می توان «تمام ابعاد وجود» را پرورش داد.تلاش جمعی و بهره مندی از توانایی گروه سرعت را می افزاید و مسیر را کوتاه می کند.هماهنگی و همکاری با دوستان «رمز موفقیت» است.

چشم انداز

 • اعتلای فرهنگی،آموزشی و علمی

 • شناخت استعدادهای درونی و تلاش برای پرورش آن

 • رشد اجتماعی و آمادگی جهت مشارکت در امور جامعه

راهبردها

 • اعتماد و اعتکا به ذات اقدس الهی.

 • برنامه جامع فرهنگی، آموزشی و علمی.

 • بهره مندی از همکاران مجرب و توانمند.

 • مشورت با اولیاء و جلب مشارکت فعال آنان.

 

خانواده

 •  برنامه ریزی فعالیت های مدرسه بر مبنای اعتقاد راسخ به جایگاه والا و نقش حساس اولیاء در تعلیم و تربیت،

 • دریافت نظرات و پیشنهادهای اولیاء به منظور ارتقاء سطح کیفی عملکرد مجتمع

 • برگزار ی دوره های آموزشی بر مبنای آموزش خانواده به منظور شناخت و ارتباط مناسب و ارتباط مناسب تر با فرزندان

 • اطلاع رسانی و انجام هماهنگی های مقتضی در رابطه با امور مختلف فرهنگی و آموزشی